Aktuality

← Späť na zoznam aktualít

Prepojenie insolvenčných registrov členských štátov EÚ (IRI)

4.10.2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa v máji 2017 zapojilo do výzvy CEF Telecom 2017 na prepojenie insolvenčných registrov – Interconnection of Insolvency Registers IRI for Slovakia. Prepojenie insolvenčných registrov sa realizovalo v zmysle nariadenia 2015/848 o insolvenčnom konaní, ktorým sa členským štátom ukladá povinnosť vytvoriť vzájomné prepojenie insolvenčných registrov.

Tieto registre sú k dispozícii na Európskom portáli elektronickej justície na nasledujúcom linku: https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-en.do . Cieľom je sprístupniť vybraný reprezentatívny rozsah údajov o insolvenčných konaniach jednotlivých registrov v zjednotenej a zrozumiteľnej forme definovanej Európskou komisiou. Centrálne vyhľadávanie informácií bude bezplatné a bude dostupné vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Údaje týkajúce sa insolvenčných konaní slovenských úpadcov bude portálu e-Justice prostredníctvom webových služieb poskytovať osobitný modul Informačného systému Register úpadcov. Realizované riešenie zodpovedá požiadavkám Európskej komisie na rozsah, štruktúru a spôsob poskytovania dát.

Agentúra INEA (Innovation and Networks Executive Agency) podporila slovenský zámer implementácie riešenia integrácie registra úpadcov na centrálnu platformu prepojených insolvenčných registrov členských štátov Európskej únie. Produkčná prevádzka je plánovaná začiatkom roku 2020, o jej spustení Vás budeme informovať v aktualitách.

Prepojenie insolvečných registrov s informačným systémom Register úpadcov Slovenskej republiky je spolufinancované Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy v zmysle Zmluvy o grante INEA/CEF/ICT/A2017/1441056 vo výške 119 712,00 EUR.

← Späť na zoznam aktualít