Aktuality

← Späť na zoznam aktualít

Nová súdna mapa

1.6.2023 V súvislosti so Súdnou mapou (zákon č.150/2022 Z. z.) prichádza od 1.6.2023 k nasledovným zmenám v insolvenčnom konaní:

- V Bratislave dochádza k zmene kauzálnej príslušnosti z Okresného súdu Bratislava I na Mestský súd Bratislava III

- Okresný súd Bratislava I sa mení na Mestský súd Bratislava I

- Okresný súd Košice I sa mení na Mestský súd Košice

Zmenia sa názvy súdov pri:

1. vypĺňaní formulára s názvom „Návrhu na vyhlásenie konkurzu a Návrhu na povolenie reštrukturalizácie“,

2. vypĺňaní formulára s názvom „Prihláška pohľadávky, Prihláška pohľadávky zabezpečenej majetkom tretej osoby a Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok“,

3. na webovom sídle ru.justice.sk v časti Konkurzy, Reštrukturalizácie a v časti Súdy príslušné na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie.

Spisové značky konkurzných konaní, ktoré budú postúpené z Okresného súdu Bratislava I na Mestský súd Bratislava III, budú rozšírené o tzv. prefix – k pôvodnej spisovej značke bude predradený znak B1.

Konania, ktoré nebudú migrované na Mestský súd Bratislava III, sa dokončia na Mestskom súde Bratislava I, história konaní pre pôsobnosť Okresného súdu Bratislava I sa bude zobrazovať pod Mestským súdom Bratislava I.

← Späť na zoznam aktualít