O registri úpadcov

Informačný systém Register úpadcov obsahuje informácie o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach podľa § 10a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Údaje v Registri úpadcov vznikajú kombináciou dát z informačných systémov súdov, Obchodného vestníka a Registra správcov.

Register úpadcov poskytuje údaje aj spôsobom vhodným pre automatické spracovanie. Definícia služieb je na adrese https://ru-ws.justice.sk/ru-verejnost-ws/konanieService.wsdl. Ak by ste potrebovali viac informácií, využite, prosím, kontakt na domovskej stránke registra.

Veríme, že Vám Register úpadcov poskytne zaujímavé informácie. Vyskúšajte jeho vyhľadávanie, snažili sme sa, aby bolo možné nájsť aj spoločnosti s neštandardnými názvami. Ak prídete na akýkoľvek problém, uvítame Vaše pripomienky a námety. Ďakujeme.

Aktualizované: 5.4.2018 Dátum vytvorenia: 7.12.2015