Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo ru.justice.sk je sídlom informačného portálu Registra úpadcov a spĺňa všetky predpísané štandardy pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované vo formáte .html. Na stránkach venujúcim sa Obchodnému vestníku sú umiestnené odkazy na súbory Obchodného vestníka formátu .pdf. Na zobrazenie dokumentov v .pdf je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný.

Aktualizované: 14.12.2015 Dátum vytvorenia: 7.12.2015