Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/155/2023

(FO) Nistor Maroš (11.07.1974)

Ulica za mostom 233, 07617 Nižný Žipov

Dátum zverejneniaTitulPopis
20.11.2023 14:42:06Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok