Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/20/2017

(FO) Hudáková Helena (25.05.1958)

Gagarinovo námestie 8 , 04012 Košice

Spisová značka, typ konania:
32OdK/20/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Stav konania:
07.07.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.06.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.07.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hudáková Helena, Gagarinovo námestie 8 , 04012 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--