Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/157/2017

(FO) Niščák ml. Milan (17.03.1972)

Pod Papierňou 1469/58 , 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
1OdK/157/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
21.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
23.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 25.10.2017
do 08.08.2021
Navrhovatelia:
Niščák ml. Milan, Pod Papierňou 1469/58 , 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 538,13 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie