Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/156/2017

(FO) Varšo Ladislav (27.02.1952)

Čukalovce 6, 06735 Čukalovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/156/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 11.11.2017
Stav konania:
11.11.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.11.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Varšo Ladislav, 6, 06735 Čukalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--