(FO) Harcek Pavol (31.03.1961)

Radoľa 337, 02336 Radoľa

Spisová značka, typ konania:
5K/13/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
03.09.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.08.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.08.2015 - Začaté konkurzné konanie
03.09.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kontrík Ján, Sládkovičova 1231/39 , 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--