(PO) ITR SK s. r. o., IČO 44881517

Špitálska 25, 81108 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
4K/62/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Stav konania:
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.07.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Crossdefault Management Group, k.s., IČO , J. Zemana 101 , 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--