Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/141/2020

(FO) Hronec Peter (03.09.1966)

Hviezdoslavova 377, 97226 Nitrianske Rudno

Spisová značka, typ konania:
40OdK/141/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
24.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hronec Peter, Hviezdoslavova 377, 97226 Nitrianske Rudno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 35 931,14 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie