Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/76/2020

(FO) Pardus Juraj (29.10.1969)

Puškinova 1163, 09101 Stropkov

Spisová značka, typ konania:
3OdK/76/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 17.04.2020
Stav konania:
30.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pardus Juraj, Puškinova 1163, 09101 Stropkov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--