Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/59/2021

(FO) Gášparová Eva (27.11.1962)

Pavlovičovo námestie 3857/9 , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/59/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
08.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.05.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gášparová Eva, Pavlovičovo námestie 3857/9 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 90 962,24 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie