Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/57/2021

(FO) Višňovský Stanislav (13.01.1958)

Lachova 1600, 85103 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
32OdK/57/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Višňovský Stanislav, Lachova 1600, 85103 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--