(PO) WSK MILK, spol. s r.o., IČO 36373109

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
3K/4/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
19.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.02.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.03.2022 - Začaté konkurzné konanie
19.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 19.05.2022
do 21.02.2023
od 22.03.2022
do 18.05.2022
Navrhovatelia:
Maceášil Ján, Ďatlia 57/30 , 01014 Žilina - Vranie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 62,18 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie