Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/261/2022

(FO) Dian Michal (30.11.1981)

Ulica Petra Pázmaňa 3729, 91701 Trnava

Spisová značka, typ konania:
60OdK/261/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Stav konania:
20.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.10.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dian Michal, Ulica Petra Pázmaňa 3729, 91701 Trnava, Slovensko
Lehoty:
05.12.2022 Pondelok
Posledný deň základnej prihlasovacej lehoty
04.01.2023 Streda
Posledný deň lehoty na popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 138 780,72 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie