(PO) Ecoveta s.r.o., IČO 43993494

Pri Vinohradoch 4, 83106 Bratislava - mestská časť Rača

Spisová značka, typ konania:
33K/60/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
od 02.12.2022
Stav konania:
02.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
02.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ecoveta s.r.o., IČO 43993494, Pri Vinohradoch 4, 83106 Bratislava - mestská časť Rača, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 114 066,67 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 0,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--