Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/495/2022

(FO) Andráš Ladislav (06.08.1967)

Liptovská 57, 05938 Štrba

Spisová značka, typ konania:
5OdK/495/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 08.12.2022
Stav konania:
15.03.2023 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
15.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.12.2022 - Vyhlásený konkurz
15.03.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Andráš Ladislav, Liptovská 57, 05938 Štrba, Slovensko
Lehoty:
22.01.2023 Nedeľa
Základná lehota pre prihlasovanie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
120 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
97 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--