Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/21/2022

(PO) FORDERN s.r.o. v likvidácii, IČO 47584661

Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
14.03.2024
Zverejnený v OV č.:
53/2024
Dlžník/Úpadca:
FORDERN s.r.o. v likvidácii IČO 47584661, , Sedmokrásková 6 / 0, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš , LL.M. , Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-33K/21/2022
Spisová značka správcu:
B1-33K/21/2022 S1596
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Súpis všeobecnej podstaty – zníženie hodnoty majetku

Dňa 22.12.2022 bol ustanoveným správcom v zmysle § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis majetku dlžníka podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení.

Súpis majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty :

Na základe informácií od Okresného riaditeľstva PZ v Považskej Bystrici a obhliadky nájdeného vozidla FIAT DUCATO, týmto správca znižuje súpisnú hodnotu všetkých troch automobilov nasledovne:

 

Motorové vozidlo RENAULT LAGUNA

VIN: VF1BG0BO52801966

EČV: PB920BT

Deň zapísania majetku:  22.12.2022

Dôvod zapísania majetku:  spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle § 67 ods. 1 písm. c) ZKR nakoľko sa jedná o majetok, ktorý zabezpečuje dlžníkove záväzky.

Súpisná hodnota bola správcom stanovená na hodnotu 400 EUR.

 

Motorové vozidlo FIAT DUCATO

VIN: ZFA23000005144021

EČV: PB883CM

Deň zapísania majetku:  22.12.2022

Dôvod zapísania majetku:  spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle § 67 ods. 1 písm. c) ZKR nakoľko sa jedná o majetok, ktorý zabezpečuje dlžníkove záväzky.

Súpisná hodnota bola správcom stanovená na hodnotu 400 EUR.

 

Motorové vozidlo PEUGEOT PARTNER

VIN: VF35FRHYF60439123

EČV: PB375CJ

Deň zapísania majetku:  22.12.2022

Dôvod zapísania majetku:  spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle § 67 ods. 1 písm. c) ZKR nakoľko sa jedná o majetok, ktorý zabezpečuje dlžníkove záväzky.

Súpisná hodnota bola správcom stanovená na hodnotu 400 EUR.

 

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca