SKKP, k. s. (S1493)

Značka správcu:
S1493
IČO:
36869732
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.11.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
office@advocati.sk, 02/5441 2252-3
Priradené konania (36):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kuglerová Katarína Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/124/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz13.06.2020
TIMEX, akciová spoločnosť Konkurz č. B1-6K/38/2011 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz03.08.2011
Fecková Helena, Ing. Oddlženie - Splátkový kalendár č. B1-8OdS/1/2017 Mestský súd Bratislava IIIPoskytnutá ochrana pred veriteľmi29.06.2017
Číriková Oľga Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/81/2018 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz27.03.2018
Žiška Erik Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/230/2018 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz18.07.2018
Entalpa SK s. r. o. Konkurz č. 81K/32/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz08.11.2023
Dánielová Kristína Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/179/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz17.01.2024
Solomon Peter Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/3/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz03.02.2024
Buchta Peter Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/78/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz19.04.2024
Franeková Dobroslava, Bc. Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/223/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz06.08.2019