SKKP, k. s. (S1493)

Značka správcu:
S1493
IČO:
36869732
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.11.2010
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
office@advocati.sk, 02/5441 2252-3
Priradené konania (28):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Fecková Helena, Ing. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/1/2017 Okresný súd Bratislava IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi29.06.2017
Medve Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/89/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz31.10.2017
Číriková Oľga Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/81/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz27.03.2018
Žiška Erik Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/230/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz18.07.2018
Baláž Ľudovít Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/324/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz20.09.2018
Tóthová Karolína Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/72/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz29.03.2019
Kuglerová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/124/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz13.06.2020
Velikov Dušan Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/125/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz18.05.2019
Krchlík Juraj Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/176/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz26.06.2019
Végh Juraj Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/219/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz05.10.2019