Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s. (S1629)

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s. (S1629)

Značka správcu:
S1629
IČO:
47245611
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.02.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
mbizon@bizon.sk, 02/5949 06 53
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Farská 31, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
jbizon@bizon.sk
Priradené konania (18):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Pagáč Ľuboš Konkurz č. 8K/14/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.04.2018
Sekulová Martina Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/51/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz18.09.2021
Silliková Diana Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/205/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz05.10.2021
Danišová Margita Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/219/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.10.2021
Szombat Kazimír Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/109/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz28.03.2018
Szulányi Juraj Oddlženie - Splátkový kalendár č. 28OdS/5/2021 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.08.2021
Kuna Mário Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/157/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz31.08.2021
Brandová Eva Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/172/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz10.09.2021
Máronová Angelika Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/111/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz18.09.2021
BENTRA, s.r.o. Konkurz č. 32K/53/2012 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz26.02.2013