Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s. (S1629)

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s. (S1629)

Značka správcu:
S1629
IČO:
47245611
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.02.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
mbizon@bizon.sk, 02/5949 06 53
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Farská 31, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
jbizon@bizon.sk
Priradené konania (16):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Pagáč Ľuboš Konkurz č. 8K/14/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.04.2018
Szombat Kazimír Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/109/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz28.03.2018
Mašánová Anna Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/225/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz03.12.2019
Jakáb Luboš Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/120/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz13.01.2021
Panák Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/5/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz23.01.2021
Polčic Ján Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/13/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz19.02.2021
Kasznárová Tünde Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/18/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz05.02.2021
Rieger Peter Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/28/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz20.02.2021
BENTRA, s.r.o. Konkurz č. 32K/53/2012 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz26.02.2013
Pötinger Slovakia s.r.o. Konkurz č. 31K/18/2014 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz16.08.2014