Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s. (S1629)

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s. (S1629)

Značka správcu:
S1629
IČO:
47245611
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.02.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Farská 31, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
jbizon@bizon.sk
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Laurinská 4, 81101 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
mbizon@bizon.sk, 02/594 90 650
Priradené konania (19):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Danielová Dagmar Oddlženie - Konkurz č. B1-32OdK/13/2021 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz14.10.2023
Bajak Arpád Oddlženie - Splátkový kalendár č. B1-26OdS/1/2023 Mestský súd Bratislava IIIPoskytnutá ochrana pred veriteľmi22.06.2023
Bajaková Renáta Oddlženie - Splátkový kalendár č. B1-26OdS/2/2023 Mestský súd Bratislava IIIPoskytnutá ochrana pred veriteľmi22.06.2023
Salay Dušan Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/235/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz02.02.2024
Ferianec Martin Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/15/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz13.02.2024
Chmelo Igor Oddlženie - Konkurz č. 56OdK/3/2024 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz27.01.2024
Navarka Ján Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/11/2024 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz07.02.2024
Gaálová Tímea Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/235/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.12.2023
Szinek Alfréd Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/182/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.09.2023
Balázsová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/218/2023 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz08.11.2023