Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Baulovičová Bodová Viera, JUDr. (S1730)

Baulovičová Bodová Viera, JUDr. (S1730)

Značka správcu:
S1730
Dátum narodenia:
14.02.1987
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.09.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Kupeckého 4, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
baulovicova@baulovic.sk, 0908/549 950
Priradené konania (18):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Lazor Michal Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/266/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz07.06.2019
Szatmári Jozef Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/444/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.09.2019
Čisar Milan Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/499/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.11.2019
Hamburgbadžová Magdaléna Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/524/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz07.12.2019
Benediktyová Erika Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/349/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz18.12.2019
Bziková Katarína, Mgr. Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/607/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz31.12.2019
Ambrúžová Dana Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/58/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.02.2020
Tancerová Margita Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/84/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz11.03.2020
Ružbacký Július Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/89/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz18.03.2020
Sadovská Marie Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/111/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz03.04.2020