Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Odaloš Šimon, JUDr. (S2014)

Odaloš Šimon, JUDr. (S2014)

Značka správcu:
S2014
Dátum narodenia:
20.04.1990
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
15.10.2020
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Medený Hámor 11, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
spravca@odalos.sk, 0908/605 832
Priradené konania (8):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Nikšič Miloš Konkurz č. 2K/20/2011 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz26.05.2011
Jančík Pavel Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/424/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz09.08.2022
Lamoš Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/378/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.10.2022
SART šport, s.r.o. Konkurz č. 1K/6/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz10.08.2023
Šmál Róbert Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/138/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz07.09.2023
Oláh Róbert Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/15/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.02.2024
Čonková Ľubica Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/54/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz02.03.2024
Bertová Nataša Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/1/2024 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi06.03.2024