Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/2/2018

(FO) Gergelyová Eva (12.06.1975)

Gemer 19 , 98201 Gemer

Spisová značka, typ konania:
3OdS/2/2018, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 08.02.2018
Stav konania:
08.02.2018 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
18.07.2018 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
22.01.2018 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
08.02.2018 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Gergelyová Eva, Gemer 19 , 98201 Gemer, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie