Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 27K/232/2002

(PO) Považské chemické závody, štátny podnik, IČO 00152838

M. R. Štefánika 71, 01039 Žilina

Spisová značka, typ konania:
27K/232/2002, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Miriam Boborová Sninská
Správca:
Stav konania:
20.02.2003 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
28.11.2002 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
20.02.2003 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Siemens s.r.o., IČO 31349307, Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava - Karlova Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--