Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Herich Vladimír, JUDr., PhD. (S619)

Herich Vladimír, JUDr., PhD. (S619)

Značka správcu:
S619
Dátum narodenia:
19.10.1960
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok, Slovensko
Kontakty:
advokat.rk@herich.sk, 044/432 91 96
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Považské chemické závody, štátny podnik Konkurz č. 27K/232/2002 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia20.02.2003
Majerský Ján Oddlženie - Splátkový kalendár č. 9OdS/1/2021 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi14.05.2021
Javor Ivan Konkurz č. 3K/22/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz23.10.2021
Mitaš Jozef Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/127/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz08.11.2023
Balogh Milan Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/10/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz03.02.2024
Strkáč Filip Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/37/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz23.04.2024
Hegedüš Michal Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/43/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz07.05.2024
TEXICOM, a.s. Konkurz č. 3K/3/2006 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015
Tatra nábytkáreň Martin, a.s. Konkurz č. 1K/15/2011 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz01.10.2011
Vyrobík Ján Konkurz č. 2K/10/2012 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz14.08.2012