Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/7/2018

(FO) Beláková Beáta (22.08.1978)

Lúčky 138 , 07234 Lúčky

Spisová značka, typ konania:
31OdS/7/2018, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
19.07.2018 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
22.10.2018 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
28.06.2018 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
19.07.2018 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Beláková Beáta, Lúčky 138 , 07234 Lúčky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie