Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/117/2019

(FO) Cirjak Peter (29.09.1964)

Stromová 1038, 08221 Veľký Šariš

Spisová značka, typ konania:
2OdK/117/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
09.03.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cirjak Peter, Stromová 1038, 08221 Veľký Šariš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 222 022,94 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--