Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/76/2020

(FO) Hromý Branislav (14.11.1956)

Podolínska 406/81 , 05995 Toporec

Spisová značka, typ konania:
5OdK/76/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hromý Branislav, Podolínska 406/81 , 05995 Toporec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--