(PO) Agro Poľnohospodárske družstvo Palín, IČO 31719139

Palín , 07213 Palín

Spisová značka, typ konania:
3K/16/2003, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Rastislav Pella
Správca:
Stav konania:
21.03.2003 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
20.02.2003 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
21.03.2003 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 05.02.2016
do 27.06.2019
od 12.01.2016
do 04.02.2016
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Vedľajšie konanie