Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/339/2020

(FO) Bavalová Darina, RNDr. (28.04.1955)

SNP 211/118 , 97632 Badín

Spisová značka, typ konania:
4OdK/339/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Vavreková, LL.M.
Správca:
od 12.08.2022
Stav konania:
20.12.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
25.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.08.2022 - Vyhlásený konkurz
20.12.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 14.07.2020
do 11.08.2022
Navrhovatelia:
Bavalová Darina, RNDr., SNP 211/118 , 97632 Badín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
3 roky a 178 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 130 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie