Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/254/2020

(FO) Popovičová Jaroslava (03.11.1978)

Brezová 827/13 , 07214 Pavlovce nad Uhom

Spisová značka, typ konania:
32OdK/254/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
31.05.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
15.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.07.2020 - Vyhlásený konkurz
31.05.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Popovičová Jaroslava, Brezová 827/13 , 07214 Pavlovce nad Uhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
2 roky a 320 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
2 roky a 306 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie