Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/254/2020

(FO) Popovičová Jaroslava (03.11.1978)

Brezová 827/13 , 07214 Pavlovce nad Uhom

Spisová značka, typ konania:
32OdK/254/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
29.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Popovičová Jaroslava, Brezová 827/13 , 07214 Pavlovce nad Uhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie