Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/323/2021

(FO) Baranová Lenka (17.05.1989)

Huncovce , 05992 Huncovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/323/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
28.07.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.07.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 27.09.2021
do 13.07.2022
Navrhovatelia:
Baranová Lenka, Huncovce , 05992 Huncovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie