Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/198/2022

(FO) Fašung Peter (14.01.1968)

Martinčeková 787/32 , 82101 Bratislava - Ružinov

Spisová značka, typ konania:
31OdK/198/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
08.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fašung Peter, Martinčeková 787/32 , 82101 Bratislava - Ružinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--