Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/567/2022

(FO) Horvátová Lucia (22.02.1988)

Pod Šibenou 564, 09431 Hanušovce nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
5OdK/567/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
14.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.12.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horvátová Lucia, Pod Šibenou 564, 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--