Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/182/2023

(FO) Januchová Jana (01.01.1990)

Chyžné 160 , 04918 Lubeník

Spisová značka, typ konania:
7OdK/182/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
31.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Januchová Jana, Chyžné 160 , 04918 Lubeník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 703,71 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie