Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/2/2023

(FO) Kmeťo Juraj, Ing. (27.10.1959)

Revolučná 3288/3 , 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
1OdS/2/2023, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
20.09.2023 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
06.11.2023 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
28.08.2023 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
20.09.2023 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Kmeťo Juraj, Ing., Revolučná 3288/3 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
05.02.2024 Pondelok
Koniec lehoty veriteľov na podávanie námietok proti návrhu splátkového kalendáru
Typ konania podľa územnej platnosti:
--