Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/188/2023

(FO) Šestko Ján (20.02.1985)

Agátová ulica 188, 07662 Dvorianky

Spisová značka, typ konania:
26OdK/188/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
13.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šestko Ján, Agátová ulica 188, 07662 Dvorianky, Slovensko
Lehoty:
28.12.2023 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.01.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
06.02.2024 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
12.02.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.02.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 70 330,33 € , majetok v hodnote 1 839,77 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 500,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie