(PO) Urologická ambulancia MUDr.Ivan Križan,s.r.o., IČO 35975334

Nemocničná 1, 92701 Šaľa

Spisová značka, typ konania:
23K/4/2024, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
od 04.04.2024
Stav konania:
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Urologická ambulancia MUDr.Ivan Križan,s.r.o., IČO 35975334, Nemocničná 1, 92701 Šaľa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--