(PO) Urologická ambulancia MUDr.Ivan Križan,s.r.o., IČO 35975334

Nemocničná 1, 92701 Šaľa

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.04.2024Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.04.2024Okresný súd TrnavaVyhlásenie konkurzu, Malý konkurz, Ustanovenie správcu