Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/64/2023

(FO) Lakatošová Erika (29.04.1964)

Barca 15, 98251 Barca

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parc. č. 24 na LV 327 pre k.ú. Barca Nie 166,60 €--Zaradený do súpisu
Stavba Všeobecná podstata Rodinný dom - Stavba súp. č. 15 na LV 327 pre k.ú. Barca Nie 10 000,00 €--Zaradený do súpisu