Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/392/2023

(FO) Petrovič Jozef (11.08.1962)

Pružina 403, 01822 Pružina

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €