Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/115/2021

(FO) Blahová Dáša (16.01.1991)

Prievidza , 97101 Prievidza

Por. č.VeriteľPrihl. sumaZistená sumaZabezpečenáPrihl. poradieZistené poradieV lehote
1 Mesto Prievidza16,17 €16,17 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
2 Mesto Prievidza39,02 €39,02 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
3 Mesto Prievidza26,82 €26,82 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
4 Mesto Prievidza26,82 €26,82 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
5 Mesto Prievidza31,80 €31,80 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
6 Mesto Prievidza34,93 €34,93 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno
7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.537,04 €537,04 € Nie E
E - Iná pohľadávka
E
E - Iná pohľadávka
Áno