Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Mižák Jozef, JUDr. (S1067)

Mižák Jozef, JUDr. (S1067)

Značka správcu:
S1067
IČO:
35519797
Dátum narodenia:
18.04.1967
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
vyčiarknutý
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Škultétyho 1, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
mizak@kbc.sk, 055/7295450
Priradené konania (3):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
AGRODRUŽSTVO - družstvo Svidník Konkurz č. 2K/572/1995 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia11.12.2000
IMKARS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov Konkurz č. 3K/23/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia31.08.2005
Jaroslav Čonka - FY Zámočníctvo - kovo Konkurz č. 7K/269/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia23.06.2006