Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Areko Group, k. s. (S1689)

Areko Group, k. s. (S1689)

Značka správcu:
S1689
IČO:
47632836
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.02.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
areko.group@gmail.com, 0903 978 650
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Murgašova 3, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
areko.group@gmail.com, 0903/978 650
Priradené konania (47):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Lipták Marek Konkurz č. 31K/9/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz26.10.2017
Jancusko Daniel Konkurz č. 31K/10/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz26.10.2017
Petrišin Miroslav Konkurz č. 31K/11/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.11.2017
Pajdičová Helena Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/164/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.05.2018
Holko Milan Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/361/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz08.09.2018
Balog Dušan Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/373/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz03.08.2019
Filipp Jela Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/437/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz10.09.2019
Holišová Mária Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/604/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.12.2019
Bogár Alexander Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/627/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.01.2020
Korpová Michaela Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/32/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz08.02.2020