Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/394/2023

(FO) Dolinaj Roman (21.02.1981)

Považská Bystrica 451, 01705 Považská Bystrica

Por. č.NázovPočet hlasov s oprávnením hlasovať o VVPočet všetkých hlasov veriteľaZástupca veriteľov
1 Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trenčín00Nie
2 Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trenčín00Nie
3 Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trenčín00Nie
4 Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trenčín00Nie
5 Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave00Nie
6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
8 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
9 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie
10 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.00Nie