(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/68/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
25.10.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.10.2018 - Začaté konkurzné konanie
25.10.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 25.10.2018
do 18.02.2019
Navrhovatelia:
Milada Koukalová, IČO , Cintorínska 22 , 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
09.11.2018 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
10.12.2018 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.12.2018 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
27.12.2018 Štvrtok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
09.01.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 263 849,53 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--