Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-8K/68/2018, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
01.07.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.10.2018 - Začaté konkurzné konanie
25.10.2018 - Vyhlásený konkurz
01.07.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 25.10.2018
do 18.02.2019
Navrhovatelia:
JUDr. Vojtech Agner (42360781) , Grösslingova 63, 81109 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
09.11.2018 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
10.12.2018 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.12.2018 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
27.12.2018 Štvrtok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
09.01.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Zobraziť viac
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
224 599,74 €
Zabezpečené pohľadávky
39 249,79 €
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
4 roky a 306 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
4 roky a 250 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie