Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/521/2020

(FO) Blažej Juraj (26.09.1997)

Staničná 341, 01861 Beluša

Spisová značka, typ konania:
38OdK/521/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
31.12.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Blažej Juraj, Staničná 341, 01861 Beluša, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 7 408,58 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie