Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/41/2017

(FO) Vencel Jozef (19.07.1952)

Ludvíka Svobodu 2568, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
2OdK/41/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 19.09.2019
Stav konania:
01.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.06.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 28.06.2017
do 18.09.2019
Navrhovatelia:
Vencel Jozef, Ludvíka Svobodu 2568, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--