Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/41/2017

(FO) Vencel Jozef (19.07.1952)

Ludvíka Svobodu 2568, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
2OdK/41/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
17.02.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.06.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.04.2023 - Vyhlásený konkurz
17.02.2024 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 19.09.2019
do 22.03.2023
od 28.06.2017
do 18.09.2019
Navrhovatelia:
Vencel Jozef, Ludvíka Svobodu 2568, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
20 487,98 €
Zabezpečené pohľadávky
9 052,96 €
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
6 rokov a 240 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
309 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--