(PO) V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 31615325

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2R/8/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Vavreková, LL.M.
Správca:
od 05.01.2021
Stav konania:
06.01.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.06.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.01.2016 - Začaté konkurzné konanie
06.01.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 29.12.2015
do 04.01.2021
Navrhovatelia:
VAV Development s.r.o., IČO , Trojičné námestie 184 , 02744 Tvrdošín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 48 807 340,71 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--